Corporeality in the View of Selected Christian Churches in Czech Lands from 1917 to 1970

Martina Kočerová ORCID iD

Issue: Vol.8 No.6 July 2022 Issue  Article 3 pp.166-176
DOI : https://doi.org/10.38159/erats.2022863  |   Published online 28th July 2022.
© 2022 The Author(s). This is an open access article under the CCBY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

126 Downloads

This paper presents part of a wider research project, focusing on the view of corporeality, which was presented by selected Christian churches through church documents and commentaries in church newspapers during the period from 1917 to 1970 in the Czech lands. The view on corporeality was deduced from the churches’ view of body and soul and their mutual relationship, as well as from their attitude to activities that are focused primarily on the development of the physical aspect of man, consequently on sport and physical exercise, and also to the world in its materialistic form in general. The applied research methods were: the discourse-historical approach and hermeneutics. Five essential discourses were identified that construct the view on corporeality: the discourse of givenness; the discourse of acquired construct; the national discourse; the discourse of instrument; and the discourse of non-fulfilment. Within their framework, four so-called cross-sectional discourses were identified: freedom – bondage; unity – discord; fragment – whole; spiritual – material. The paper‘s findings suggest that the selected churches approach the body and soul dualistically, yet they should be not put in an antagonistic but in a congruent relation. The presented empirical research uncovered a view on corporeality that has not yet been expressed in specialist literature or any research carried out, as it dealt with the view of Christian churches on corporeality.

Keywords: Corporeality, The Church, The Mutual Relationship between Soul and Body

Bednář, Miloš. “ Náboženská dimenze Coubertinova olympismu.” Česká kinantropologie 18, no. 4 (2014): 92–105.


Codex iuris canonici. 1917. http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf.


Coreth, Emerich. Was ist der Mensch?: Grundzüge philosophischer Anthropologie. Tyrolia–Verlag, 1986.


Dillon, Kathleen M., and Tait, Jennifer L. Spirituality and being in the zone in team sports: A relationships?, Journal of Sport Behavior 23, no 2 (2000): 91–100.


Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005.


Fialová, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001.


Grebeníčková, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor, 1997.


Hodaň, Bohuslav. Sokolství a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy, 2003.


Hurych, Emanuel, et al. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2019.


Chlup, Radek. Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007.


Jirásek Ivo. “Tělesnost a tělesná kultura.” Česká kinantropologie, 4, no. 1 (2000): 49–57.


Jirásek Ivo. Filosofická kinantropolotie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.


Jirásek Ivo.“Religion, Spirituality, and Sport: From Religio Athletae Toward Spiritus Athletae.” Quest 67, no. 3 (2015): 290–299. http://doi.org/10.1080/00336297.2015.1048373.


Jirásek, Ivo. “Christian Instrumentality of sport as a possible source of goodness for atheists.” Sport, Ethics and Philosophy 12, no. 1 (2018): 30–49. http://doi.org/10.1080/17511321.2017.1307266.


Jirásek, Ivo. Religion and Spirituality in Sport. Oxford Research Encyclopedias, 2018. http://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-149.


Kantor, Tomáš, and Jirásek, Ivo. “Pohyb jako teologická kategorie: pohled vybraných katolických duchovních v ČR na sport.” Česká kinantropologie, 18, no. 4 (2014): 11–25.


Kerrigan, Michael P. Sports in the Christian Life. Center for Christian Ethics at Baylor University, 2008.


Klapko, Dušan. “Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů.” Pedagogická orientace 26, no. 3 (2016): 379–414.


Kolář, Ondřej. “Pojetí duše v křesťanství. ” In Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Chlup, Radek. Praha: DharmaGaia, 2007.


Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš, and Macková, Marie. Z dějin české každodennosti: Život v 19. století. Praha: Karolinum, 2013.


Lixey, Kevin, Hübenthal, Christoph, Mieth Dietmar, and Müller, Norbert. Sport & Christianity. A Sign of the Times in the Light of Faith. The Catholic University of America Press, 2012.


Pančocha, Karel. Spiritualita sportu pohledem křesťanství v angloamerickém prostředí a České republice. Rigorózní práce. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.


Parry, Jim, Robbinson, Simon, Watson, Nick J., and Nesti, Mark. Sport and spirituality: An introduction. Abingdon, Oxon: Routledge, 2007.


Parry, Jim, Nesti, Mark, and Watson, Nick J. Ethics and Transcendence in Sports. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011.


Patočka Jan. Sokratés, přednášky z antické filosofie. Praha: SNP, 1991.


Paulinyi, Ákoš. Průmyslová revoluce. Praha: ISV nakladatelství, 2002.


Pavel VI. Humanae vitae. O správném řádu předávání lidského života. 1968. http://teologietela.paulinky.cz/dokumenty/dokument/Humanae-vitae-1.html.


Prokopová, Kateřina, Orságová, Zuzana, and Martinková, Petra. Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.


Řiháček, Tomáš, Čermák, Ivo, and Hytych, Roman, et al. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013.


Semotanová, Eva. Historická geografie Českých zemí. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2002.


Sing, Susan. Spirituality of sport: balancing body and soul. Cincinnati: St. Anthony Messenger Press, 2004. DOI:10.1080/00948705.2005.9714685.


Tomlinson, Alan, and Whannell, Garry. Five Ring Circus: Money, Power and Politics at the Olympic Games. Sydney: Pluto Press, 1984.


Tretera, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení (Od Thaléta k Rousseauovi). Praha, Litomyšl: Paseka, 2002.


Watson, Nick. J. “Muscular Christianity in the modern age:winning for Christ or playing for glory?” Sport and Spirituality. An Introduction. New York: Routledge, 2007.


Watson, Nick. J, and Nesti, Mark. “The Role of Spirituality in Sport Psychology Consulting: An Analysis and Integrative Review of Literature. ” Journal of Applied Sport Psychology 17, no. 3 (2004): 228–239.


Watson, Nick. J., and Parker, Andrew. Sport and the Christian Religion: A Systematic Review of Literature. Cambridge Scholars Publishing, 2014.


Watson, Nick J., Weir, Stuart, and Friend, Stephen. “The development of muscular Christianity in Victorian Britain and beyond.” Journal of Religion and Society, 7, (2005). http://ray.yorksj.ac.uk/840.

Martina Kočerová, PhD is an Assistant Professor at Faculty of Theology, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.

Kočerová M., “Corporeality in the View of Selected Christian Churches in Czech Lands from 1917 to 1970,” E-Journal of Religious and Theological Studies, 8 no.6 (2022): 166-176.  https://doi.org/10.38159/erats.2022863

© 2022 The Author(s). Published and Maintained by Noyam Publishers. This is an open access article under the CCBY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).